Bokningsvillkor

Bokningsvillkor

Bokning, betalning och eventuell avbokning av:

Aktivitet som varar tre dagar eller mindre
Vi bekräftar er bokning via mail och skickar en faktura, 20 % av fakturabeloppet ska vara betalt inom 7 dagar* och gäller som bokningsbekräftelse. Resterande 80 % av fakturabelopp skall vara betalt senast 14 dagar* före er bokade aktivitet.
Bokning av aktiviteter som varar en dag eller mindre kan betalas på plats (endast kontant betalning) eller i förväg till vårt bankgiro, ett betalningskvitto skall då uppvisas vid ankomst.
*Om inte betalning inkommit inom angiven tid förbehåller vi oss rätten att avboka er reservation utan föregående varning.
Vid eventuell avbokning av aktivitet som varar tre dagar eller mindre:

 • 14 dagar eller tidigare utfaller ingen avgift
 • 13 – 8 dagar före bokad aktivitet utfaller en avgift på 20 % av aktivitetens kostnad
 • 7 – 3 dagar före bokad aktivitet utfaller en avgift på 50 % av aktivitetens kostnad
 • Senare avbokning än 72 timmar före bokad aktivitet eller utebliven avbokning utfaller hela aktivitetens kostnad, 100 %.

Arrangemang som varar längre än tre dagar
Vid bokning av arrangemang som varar längre än tre dagar får ni får en skriftlig orderbekräftelse från oss samt faktura som motsvarar 30 % av totalsumman. Betalning ska ske inom 10 dagar och gäller som bekräftelse av bokning. Resterande 70 % av totalsumman faktureras därefter och skall vara betald senast 30 dagar före arrangemangets start.  När första betalningen är registrerad hos oss skickar vi ut kompletterande information till angiven e-postadress.

Vid eventuell avbokning återbetalas inte förskottsbetalning.
För turoperatörer och andra samarbetspartners gäller de villkor som är överenskommet mellan bägge parter. Är inget annat överenskommet så är ovan gällande.

Ansvarsfriskrivning (disclaimer)

Arctic Circle Adventure är utan ansvar för

 • vädrets inverkan på aktivitet/arrangemang, även ekonomiskt, när det t.ex. på grund av extrema väderförhållanden inte går att genomföra arrangemanget på ett säkert sätt
 • påverkan från andra näringar, som exempelvis skogsavverkningar, stora hjordar av ren etc.
 • om jakt avlyses av Länsstyrelsen vid fylld kvot

Arctic Circle Adventure säljer upplevelser och kan vid jakt inte garantera att gästen får skottchans.
Vi förbehåller oss rätten att ställa in eller ändra turen/aktiviteten om vi bedömer det nödvändigt, exempelvis vid yttre omständigheter som omöjliggör arrangemanget. Aktiviteten kan ändras/ställas in ända fram till tidpunkten för aktivitetens start. Aktiviteter/arrangemang som ställs in av oss återbetalas till fullo.
Eftersom Arctic Circle Adventures arrangemang är vitt skilda i upplägg och innehåll så gäller olika ansvar för varje enskilt arrangemang. Särskilda villkor beskrivs i informationen mellan
Gästen deltar i Arctic Circle Adventures aktiviteter/arrangemang på egen risk och

 • Medveten om att det kan involvera risk för personliga skador
 • Accepterar att varken Arctic Circle Adventure eller någon tredje part som agerar å våra vägnar kan hållas ansvarig för personliga skador eller skador på utrustning som uppstår under aktiviteten och/eller transport till och från aktiviteten/arrangemanget.
 • Fullt ut personligt ansvarig för konsekvenser av kända eller okända sjukdomar eller hälsotillstånd som kan orsaka akuta attacker.
 • Endast opåverkad av alkohol eller andra berusande substanser.
 • Accepterar att ingen tredje part, härunder familj, kan ställa några krav/skadestånd mot Arctic Circle Adventure eller någon tredje part som agerar å våra vägnar på gästens vägnar.
 • Accepterar att Arctic Circle Adventure innehar en ansvarsförsäkring men inte olycksfallsförsäkring. Därmed är gästen medveten om att han/hon inte är försäkrad genom oss, om någon personlig skada eller skada på utrustning skulle uppstå som ett resultat av situation som han/hon har orsakat eller är ansvarig för.
 • Accepterar att krav mot Arctic Circle Adventure är reglerade av Svensk lag och eventuella rättsliga förhandlingar måste ställas till Arctic Circle Adventures hemvist domstol.

Försäkring, garantier och säkerhet

Arctic Circle Adventure har ansvarsförsäkring. En personlig olycksfalls-/reseförsäkring och eventuellt avbeställningsskydd är gästens/deltagarens eget ansvar, men vi rekommenderar starkt att gästen/deltagaren tecknar en sådan.
Gästen/deltagaren är personligen ansvarig att bedöma om hans/hennes fysiska och/eller mentala kondition är lämplig i förhållande till innehållet i den aktuella aktiviteten. Vi förbehåller oss rätten att neka en gästs/deltagares deltagande i våra aktiviteter om vi bedömer det nödvändigt för ett säkert och/eller lämpligt genomförande av aktiviteten. När så är relevant måste samtliga deltagare underteckna en garanti/dispensklausul (waiver) om personligt ansvar för hans/hennes medverkan i aktiviteten före aktiviteten börjar.